ประวัติบริษัท

บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด (วิศวกรที่ปรึกษาซีเทค) เป็นบริษัทฯ ที่ให้การบริการด้านที่ปรึกษา ซึ่งดำเนินการโดยคนไทยบริษัทแรกและให้การบริการมาตั้งแต่ปี 2512 เดิมมีชื่อว่า บริษัท อีเอสไทย จำกัด และได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท imitacion reloj เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด (Southeast Asia Techbology Co., Ltd. : SEATEC ) เมื่อปี 2516 โดยได้รับการขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2534 ในการดำเนินงานบริการที่ปรึกษา บริษัทฯ ได้อาศัยหลักการวางแผนงานและวิทยาการสมัยใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา สำหรับโครงการต่างๆ ที่รับผิดชอบอยู่เสมอมา กลุ่มบริษัทซีเทค มีความพร้อมในการให้บริการที่ปรึกษาด้านต่างๆ ในลักษณะสหศาสตร์และผสมผสาน โดยมีบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาต่างๆ replicas relojes ในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รวมทั้งบุคลากรระดับช่างเทคนิคอีกด้วย

อ่านต่อ