ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ เพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง พื้นที่เฉพาะ (AreaBased) เชียงใหม่-ลำพูน

replica borse