เลขานุการ/ธุรการหน่วยงานก่อสร้าง (อ.สิงหนคร จ.สงขลา)

รายละเอียดงาน

 • จำนวน 2 อัตรา
 • ทำหน้าที่งานเลขานุการ/ธุรการหน่วยงานก่อสร้าง
 • พิมพ์เอกสาร จดหมาย relojes hublot imitacion และรายงานต่าง ๆ ของโครงการ
 • รวบรวม จัดส่ง และจัดเก็บเอกสารโครงการ
 • ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวของกับงานโครงการ
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. มีภูมิลำเนา อยู่ อ.สิงหนคร จ.สงขลา (สามารถเดินทางปฎิบัติงานที่ท่าเรือน้ำลึกสงขลาได้)
2. เคยผ่านงานด้านงานพิมพ์ และงานควบคุมเอกสารของหน่วยงานก่อสร้าง
3. สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel และ Internet ได้คล่อง
4. มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติที่ดี
5. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
6. วุฒิการศึกษา: ปวส./ปริญญาตรี

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม
- ค่ารักษาพยาบาล
 

ช่างเทคนิคโยธา (อ.สิงหนคร จ.สงขลา)

รายละเอียดงาน

breitling kopior

 • จำนวน 2 อัตรา
 • ควบคุมงานโยธา/ก่อสร้าง

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย มีภูมิลำเนา อยู่ อ.สิงหนคร จ.สงขลา (สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานที่ท่าเรือน้ำลึกสงขลาได้)
2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวส.(โยธา / ก่อสร้าง)
3. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี งานควบคุมงานโยธา หรือก่อสร้าง
4. สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม
- ค่ารักษาพยาบาล
 

วิศวกรสุขาภิบาล / ช่างเทคนิคสุขาภิบาล

รายละเอียดงาน

 • จำนวน 3 อัตรา
 • ควบคุมงานก่อสร้างงานอาคาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. การศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี
 2. ต้องมีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 3. สามารถปฎิบัติงานในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
 4. สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม
- ค่ารักษาพยาบาล

ช่างเทคนิคโยธา (จ.อยุธยา)

รายละเอียดงาน

 • จำนวน 2 อัตรา
 • มีหน้าที่บริหารและควบคุมงานก่อสร้างงานโครงการของบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย มีภูมิลำเนา อยู่ จ.อยุธยา (สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานที่สำนักงานสนาม จ.อยุธยา ได้)
2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวส.(โยธา / ก่อสร้าง)
3. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี งานควบคุมงานโยธา หรือก่อสร้าง
4. สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม
- ค่ารักษาพยาบาล

วิศวกรโยธา (จ.ระนอง / จ.สงขลา)

รายละเอียดงาน

 • จำนวน 2 อัตรา
 • รับผิดชอบงานบริหารและควบคุมงานก่อสร้างงานโครงการของบริษัทฯ

คุณสมบัติ
1. วุฒิปริญญาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
2. มีประสบการณ์ด้านบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จำนวน 2 คน (โปรดแนบประวัติการทำงานโดยละเอียด)
3. ต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคี / สามัญ วิศวกรโยธา
4. มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดระนอง หรือจังหวัดสงขลา

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม
- ค่ารักษาพยาบาล

Documents for application (1 set)

 • Resume (CV or Resume)
 • 1-2 inch photos
 • Copy of ID card
 • Copy of house registration
 • Copy of transcript (Transcript)
 • Copy of a diploma
 • Copy of work certificate Or a copy of a pay slip (if any).
 • Other documents (Various certificates, certificates, etc.)

Application forms / Contact

1. Apply in person at the head office, contact the Employment Department (Monday-Friday from 9:00 am - 4:00 pm)

2. Apply via email with a resume (CV) sent to info@seatec.co.th

3. Employment Department by phone 02-713-3888 # 112

replicas relojes replicas tag heuer replicas breitling